Клинични пътеки по които работи МБАЛ Варна

КПНаименованиеЦена
КП№70Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур: стадии T1-3, N0-2, M0-1800
КП№72Трансуретрална простатектомия1000
КП№73Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи1200
КП№75Бъбречно-каменна болест: уролитиаза—екстракорпорална литотрипсия380
КП№76Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища774
КП№77Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система2500
КП№78Оперативни процедури върху мъжка полова система500
КП№79Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност2600
КП№80Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност1160
КП№81Оперативни процедури при инконтиненция на урината612
КП№83Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища450
КП№84Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища1000
КП№85Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност2300
КП№86Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност942
КП№89Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи440
№101Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация1540
КП№104Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години600
№129Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма3134
№130Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми2284
КП№162Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години939
КП№164Оперативни процедури върху апендикс558
КП№165Хирургични интервенции за затваряне на стома624
КП№167Оперативни процедури при хернии574
КП№168Оперативни процедури при хернии с инкарцерация601
КП№169Конвенционална холецистектомия1127
КП№ 17Лапароскопска холецистектомия880
КП№175Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност1720
КП№176Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години1000
КП№178Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции1200
КП№181Оперативно лечение при остър перитонит2000
№182Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси1375
КП№183Консервативно лечение при остри коремни заболявания714
КП№184.1Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани500
КП№241Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система330
КП№244Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат330
№ 283Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)400
№ 291Токсоалергични реакции при лица над 18 години500