Кожни и венерически заболявания

лекарспециалноствид приемработно време
Д-р Милен Станчев
моб.: 0884 488 788
Кожни и венерически заболяванияНЗОК10:00-12.00 ч.