Правила за свиждане

За да се гарантира сигурността и здравето на нашите пациенти, свижданията се регламентират по следния начин:

Свиждане с пациенти се осъществяват извън отделението от:

  1. В отделението свижданията се провеждат при специален режим всеки ден от 13 до 14ч. и при следните изисквания към посетителите
  2. Допуска се по един посетител (за деня) при пациент;
  3. Влизане в отделението става със специално болнично облекло (калцуни за еднократна употреба, при необходимост маски).
  4. Свижданията в отделението се провеждат след уведомяване на дежурната сестра.

В специални случаи, изключения в графика и реда за посещения се допускат само след изричното разрешение от страна на Ръководството на съответното отделение.