Записване за прегледи ТОЛЕК

През месец Август комисията ТОЛЕК е в отпуск.

Всеки понеделник и вторник, в интервала 11-14.00 ч.
Телефон за записване: 0879 605 344
Комисията ТОЛЕК извършва прегледи във вторник, сряда и четвъртък.
Информация за получаване на готови протоколи - понеделник 11-13.00 ч.


Необходими документи за явяване пред комисия ТОЛЕК

1. Лична карта
2. Шофьорска книжка
3. При първично явяване на ТОЛЕК – медицинско свидетелство за водач на МПС издадено от личен лекар.
4. При всяко следващо явяване на ТОЛЕК – протокол от предишно решение на комисията.
5. Зелен талон (етапна епикриза) от личния лекар описващ здравословното състояние на пациента.
6. Зелен талон от личния лекар, че пациентът не взема упойващи медикаменти и е психично здрав.
7. Епикризи от болнични заведения, медицинска документация, консулти, изследвания, ТЕЛК – копие.
8. При наличие на захарен диабет – кръвозахарен профил.
9. При наличие на захарен диабет – амбулаторен лист от очен преглед, с давност до 6 месеца.
10. При сърдечносъдово заболяване – ЕКГ с давност до седмица и амбулаторен лист от кардиолог.
11. При наличие на епилепсия – етапна епикриза от лекуващия невролог и актуално ЕЕГ.
12. При наличие на психични заболявания – етапна епикриза от лекуващия психиатър.
13. При глухота и глухонемота се изисква препоръки от Съюза на глухите.
14. При наличие на Глаукома – амбулаторен лист от офталмолог, компютърна периметрия, програма „Глаукома“ с давност не повече от 6 месеца и документи за заболяването.
15. Удостоверение за психично здраве за водачи на МПС при следващи професионални категории.

* Забележка. За работодателите в системата на авто, жп и електротранспорта се изисква удостоверение за психично здраве по местоживеене, длъжностна характеристика издадена от работодателя и рецептурна книжка.