Физикална и рехабилитационна медицина

лекар / специалистспециалноствид прием
Д-р Даниела ВелеваФиз. и рехаб. медицинаплатен НЗОК
Станислав Цоневкинезитерапевт