за МБАЛ Варна

Снимка на лекар„Многопрофилна болница за активно лечение Варна” ЕООД е лечебно заведение към Министерството на Транспорта, Информационните технологии и Съобщенията. Създадена с Указ на Цар Борис III през 1918г. под наименованието „Областна медицинска служба”.

МБАЛ Варна е единствената в Североизточна България, обслужваща контингента, ангажиран във всички видове транспорт и съобщения.

В кабинетите на МБАЛ Варна работят висококвалифицирани лекари-специалисти.На територията на лечебното заведение се извършват здравно-промотивни, диагностични, лечебни, рехабилитационни и профилактични дейности, съобразени с ценностите на Националната здравна политика; очакванията и нуждите на населението.

Извършва се превантивен медицински контрол, експертна дейност по освидетелстване, преосвидетелстване и решения за годност на служителите от предприятията, с които болницата има договорни отношения и редица други специфични дейности.

Всички дейности в кабинетите и лабораториите се осъществяват съгласно изискванията и документите по НРД. Извършват се и платени услуги по желание на пациента.

Болницата разполага със съвременна база и модерна апаратура. В нея са разкрити:

√ стационарен блок с 5 отделения
√ диагностично-консултативен блок
√ административно-стопански блок
√ Медико-диагностични лаборатории

Нашите пациенти получават навременни грижи, хуманно отношение и висок професионализъм, който докторите от МБАЛ Варна следват безрезервно.