Информация за пациенти

натиснете върху раздел за да се покаже неговото съдържание

За да се гарантира сигурността и здравето на нашите пациенти, свижданията се регламентират по следния начин:

Свиждане с пациенти се осъществяват извън отделението от:

  1. В отделението свижданията се провеждат при специален режим всеки ден от 13 до 14ч. и при следните изисквания към посетителите
  2. Допуска се по един посетител (за деня) при пациент;
  3. Влизане в отделението става със специално болнично облекло (калцуни за еднократна употреба, при необходимост маски).
  4. Свижданията в отделението се провеждат след уведомяване на дежурната сестра.

В специални случаи, изключения в графика и реда за посещения се допускат само след изричното разрешение от страна на Ръководството на съответното отделение.

Харта за правата на пациента

Многопрофилна болница за активно лечение гр. Варна осъществява своите диагностични, лечебни, рехабилитационни функции при преимуществено зачитане правата на пациентите и преди всичко – защита на тяхното човешко достойнство.

Всеки пациент, потърсил помощ в болницата, има право:

1. Да получи своевременна,достатъчна и качествена медицинска помощ,независимо от неговия пол,възраст и етническа принадлежност.

2. Да знае името на лекаря, който го лекува и името на медицинската сестра,която се грижи за него.

3. Да бъде информиран за характера и прогнозата на заболяването и необходимите изследвания и лечение.

4. Да приеме или отхвърли предложените му изследвания и лечение,след като е бил информиран за последиците.

5. Да се гарантира тайната на данните за болестното му състояние.

6. Да получи пълна информация и обяснения, когато трябва да бъде насочен към друго лечебно заведение.

7. Да се възползва от подкрепата на семейството, роднините и приятелите си по време на лечението му.

8. Да бъде запознат с правилника на отделението и задълженията,които засягат поведението му като пациент.

9. Да бъде запознат с разходите по лечението му, независимо от източника на плащане.

10. Да прави оплаквания пред МЗ, РЗОК,Регионалното ръководство на БЛС и Администрацията на болницата ,когато правата му са накърнени.

За пациенти,които не са навършили 18 годишна възраст ,или са под запрещение,горепосочените права се предявяват от техните законни представители.

1. Отделение по хирургични болести

2. Отделение по урологични болести

3. Отделение по вътрешни болести

4. Отделение по нервни болести

5. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

Внимание, графикът се актуализира всеки месец.

КПНаименованиеЦена
КП№70Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур: стадии T1-3, N0-2, M0-1800
КП№72Трансуретрална простатектомия1000
КП№73Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи1200
КП№75Бъбречно-каменна болест: уролитиаза—екстракорпорална литотрипсия380
КП№76Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища774
КП№77Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система2500
КП№78Оперативни процедури върху мъжка полова система500
КП№79Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност2600
КП№80Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност1160
КП№81Оперативни процедури при инконтиненция на урината612
КП№83Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища450
КП№84Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища1000
КП№85Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност2300
КП№86Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност942
КП№89Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи440
№101Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация1540
КП№104Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години600
№129Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма3134
№130Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми2284
КП№162Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години939
КП№164Оперативни процедури върху апендикс558
КП№165Хирургични интервенции за затваряне на стома624
КП№167Оперативни процедури при хернии574
КП№168Оперативни процедури при хернии с инкарцерация601
КП№169Конвенционална холецистектомия1127
КП№ 17Лапароскопска холецистектомия880
КП№175Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност1720
КП№176Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години1000
КП№178Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции1200
КП№181Оперативно лечение при остър перитонит2000
№182Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси1375
КП№183Консервативно лечение при остри коремни заболявания714
КП№184.1Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани500
КП№241Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система330
КП№244Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат330
№ 283Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)400
№ 291Токсоалергични реакции при лица над 18 години500

През месец Август комисията ТОЛЕК е в отпуск.

Всеки понеделник и вторник, в интервала 11-14.00 ч.
Телефон за записване: 0879 605 344
Комисията ТОЛЕК извършва прегледи във вторник, сряда и четвъртък.
Информация за получаване на готови протоколи - понеделник 11-13.00 ч.


Необходими документи за явяване пред комисия ТОЛЕК

1. Лична карта
2. Шофьорска книжка
3. При първично явяване на ТОЛЕК – медицинско свидетелство за водач на МПС издадено от личен лекар.
4. При всяко следващо явяване на ТОЛЕК – протокол от предишно решение на комисията.
5. Зелен талон (етапна епикриза) от личния лекар описващ здравословното състояние на пациента.
6. Зелен талон от личния лекар, че пациентът не взема упойващи медикаменти и е психично здрав.
7. Епикризи от болнични заведения, медицинска документация, консулти, изследвания, ТЕЛК – копие.
8. При наличие на захарен диабет – кръвозахарен профил.
9. При наличие на захарен диабет – амбулаторен лист от очен преглед, с давност до 6 месеца.
10. При сърдечносъдово заболяване – ЕКГ с давност до седмица и амбулаторен лист от кардиолог.
11. При наличие на епилепсия – етапна епикриза от лекуващия невролог и актуално ЕЕГ.
12. При наличие на психични заболявания – етапна епикриза от лекуващия психиатър.
13. При глухота и глухонемота се изисква препоръки от Съюза на глухите.
14. При наличие на Глаукома – амбулаторен лист от офталмолог, компютърна периметрия, програма „Глаукома“ с давност не повече от 6 месеца и документи за заболяването.
15. Удостоверение за психично здраве за водачи на МПС при следващи професионални категории.

* Забележка. За работодателите в системата на авто, жп и електротранспорта се изисква удостоверение за психично здраве по местоживеене, длъжностна характеристика издадена от работодателя и рецептурна книжка.