Профил на купувача

Уважаеми посетители в този раздел можете да получите повече информация за обяви, документи, покани и процедури по ЗОП в които МБАЛ Варна участва.