Архив

Предмет на поръчката:
„Доставка на прогнозни видове  лекарствени продукти, съгласно техническа спецификация, осъществена чрез периодични заявки за нуждите на Многопрофилна болница за активно лечение Варна” ЕООД„
Номер на поръчката в РОП:...

Доставка на прогнозни видове лекарствени продукти, съгласно техническа спецификация, осъществена чрез периодични заявки за нуждите на "МБАЛ ВАРНА" ЕООД

Натиснете на раздел за да видите информацията.

Натиснете на раздел за да видите повече информация.

Натиснете върху раздел за да видите неговото съдържание.