Обществен профил на купувача

МБАЛ Варна създаде обществен профил на купувача в своя нов Интернет сайт.

Профилът дава възможност на посетителите да получават информация за публични покани, обяви, процедури по ЗОП и да изтеглят необходимата информация за тях.

В профила на купувача се намират и данните на МБАЛ Варна като юридическо лице.