Мбал Варна

„Многопрофилна болница за активно лечение Варна” ЕООД е лечебно заведение към Министерството на Транспорта, Информационните технологии и Съобщенията. Създадена с Указ на Цар Борис III през 1918г. под наименованието „Областна медицинска служба”.

 • ОАИЛ МБАЛ Варна (снимка)

  ОАИЛ

 • ОАИЛ МБАЛ Варна (снимка)

  ОАИЛ

 • ОАИЛ МБАЛ Варна (снимка)

  ОАИЛ

 • Рентгенов кабинет МБАЛ Варна (снимка)

  Рентгенов кабинет

 • Ехограф МБАЛ Варна (снимка)

  Ехограф