Предварително записване на пациенти за ТОЛЕК

Всеки понеделник и вторник, в интервала 11-14.00 ч.
Телефон за записване: 0879 605 344
Комисията ТОЛЕК извършва прегледи във вторник, сряда и четвъртък.
Информация за получаване на готови протоколи - понеделник 11-13.00 ч.