лекарспециалноствид приемработно време
Д-р Николай Георгиев

моб.: 0884 488 788
Гастентерология и
Хепатология
Ендоскопски
изследвания
платенпон, сряда, петък
10-13.00 ч.
четвъртък
12-13.00 ч.
 
Д-р Николай Георгиев (снимка)
График: