За контакт с МБАЛ Варна

гр. Варна 9000, пл. “Славейков” 1
Регистратура – (052) 69 20 09
раб. време: 8:00 – 14:00ч.
Тел.: / Фaкс: (052) 63 22 34
E-mail: mtb_varna@abv.bg

Д-р Руси Русев
Управител
(052) 69 22 34

Д-р Деян Александров
Зам.управител

Анна Христова
Гл. счетоводител
(052) 63 16 28

Снимка на млад мъж с лекарска престилка